Jäseneksi

Jäseneksi

Jäsenlautakunta voi hyväksyä Kauppaseuran jäseneksi hyvämaineisen miespuolisen henkilön kahden seuran jäsenen kirjallisen ehdotuksen perusteella.

Jäsenlautakuntaan kuuluu johtokunnan lisäksi 12 jäsentä ja se on päätösvaltainen kymmenen jäsenen ollessa paikalla. Jäsenlautakunnan puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana johtokunnan varapuheenjohtaja. Johtokunnan ja jäsenlautakunnan jäsenet eivät voi toimia suosittelijoina. Hakijan on saatava kolmeneljäsosaa läsnäolevien äänistä tullakseen hyväksytyksi seuran jäseneksi. Äänestys on suljettu.

 

Seuran jäseneksi hyväksytyllä henkilöllä on oikeus:

  • Osallistua kaikkiin seuran järjestämiin, jäsenille tarkoitettuihin tilaisuuksiin
  • Tuoda seuran tiloihin lounasvieraakseen seuraan kuulumattomia mieshenkilöitä
  • Omaan seuran klubihuoneiston avaimeen
  • Seuran hopeiseen merkkiin, jota hän on oikeutettu kantamaan takkinsa rintamuksessa
  • Jäsenet saavat lisäksi 2-3 kertaa vuodessa ilmestyvän seuran julkaisun sekä tiedotteita seuran toiminnasta ja 100-vuotishistoriikin